Tietosuojarekisteriseloste & tietoa evästeistä

Tämä on Tmi Teija Korkolainen tietosuojalain ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 16.9.2019. Päivitetty 5.1.2021.

Yleistä

Nämä tiedot koskevat sekä asiakkaiden yhteydenottorekisteriä että varauskalenterin rekisteriä. Rekisterikohtaiset tiedot ovat myös eritelty tällä sivulla.

Rekisterinpitäjä

Tmi Teija Korkolainen

Y-tunnus: 1635016-0

Sikosaarenpolku 38-64

06100 Porvoo

Puh: 040 5350612

info@teijakorkolainen.fi

Rekistereistä vastaava yhteyshenkilö

Teija Korkolainen

Puh: 040 5350612

info@teijakorkolainen.fi

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja voidaan siirtää rekisterinpitäjän toimesta myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterien suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet, kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

Evästeiden käyttö teijakorkolainen.fi-sivustolla

Käyttäessäsi teijakorkolainen.fi-sivustoa hyväksyt evästeiden käytön.

Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka internet-selain tallentaa käyttäjän laitteelle. Evästeestä ei ole laitteelle minkäänlaista haittaa. Evästeitä käytetään verkkosivuilla mm. tiedon tekniseen välittämiseen ja palvelun käytön helpottamiseksi.

Teijakorkolainen.fi käyttää evästeitä mm. keräämään tilastoja kävijämääristä (Google Analytics).
Tilastoista ei voi yksilöidä yksittäistä käyttäjää, vaan tiedot tallennetaan anonyymisti.
Käyttäjä voi hyväksyä tai olla hyväksymättä evästeiden käytön internet-selaimensa asetuksista.

Asetuksen muuttaminen riippuu käytössä olevasta internet-selaimesta. On huomioitava, että evästeiden poistaminen käytöstä voi aiheuttaa sen, että osa sivuston toiminnallisuudesta tai palveluista lakkaa toimimasta.

Voit lukea lisää evästeistä esimerkiksi viestintäviraston verkkosivustolta.

Lisätietoa selainkäyttöön perustuvasta verkkomainonnasta ja yksityisyydensuojasta verkossa: http://www.youronlinechoices.com/fi/

Lisätietoa Googlen evästeiden käytöstä (englanniksi): www.google.fi/policies/privacy/partners/

Asiakkaiden yhteydenottorekisteri

1. Rekisterin nimi

Asiakkaiden yhteydenottorekisteri

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin ja asiakassuhteen ylläpito sekä yrityksen liiketoiminnan suunnittelu ja kehittäminen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: nimi, sähköposti, puhelinnumero, aihe ja viesti

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse.

Varauskalenterin rekisteri ja käyttöehdot

1. Rekisterin nimi

Varauskalenterin rekisteri

2. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on varausten vastaanottaminen ja hallinta sekä palvelun toteuttamisen sujuvuuden edistäminen.

3. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: varauspäivämäärä, nimi, sähköpostiosoite, puhelinnumero, ja lisätietoja sisältävä viesti.

4. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta varauslomakkeella lähetetystä varauksesta.

5. Varauskalenterin käyttöehdot

T:mi Teija Korkolainen pidättää oikeuden varauksien, varattavien päivien, kellonaikojen ja muiden koulutuspäiviin liittyvien tietojen muokkaamiseen.

T:mi Teija Korkolainen pidättää oikeuden hyväksyä tai hylätä annetun varauksen ja ainoastaan hyväksytty varaus oikeuttaa kolutukseen osallistumisen.

Mikäli varatulle päivälle tulee alle kaksi (2) varausta niin koulutustilaisuutta ei oletuksena järjestetä.

T:mi Teija Korkolainen
Y-tunnus 1635016-0
Meritullinkatu 8 B, 1 krs
06100 PORVOO

info@teijakorkolainen.fi

040 5350612

© 2024 T:mi Teija Korkolainen